UWAGA ROLNICY!


wpisany przez reginamk | czwartek, 10 stycznia 2019 15:39 |


Zmianie uległy również:
  • terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
I termin od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.   – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
II  termin od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.
  • limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
 
  • wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Nowy wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej http://bip.gubin.pl/procedury
 
  • Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2019r.  w terminie
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie