Polsko-niemiecki projekt „Dni aktywności“


wpisany przez redaktor | środa, 28 listopada 2018 10:04 |


 

W ramach projektu przeprowadzono spotkania robocze oraz zorganizowano w czerwcu 2018 r. polsko-niemieckie wydarzenie kulturalne z różnego rodzaju akcjami i atrakcjami skierowanymi do stowarzyszeń po obu stronach Nysy. Stowarzyszenia z Gubina i z Guben dostały możliwość zaprezentowania się szerszej, polsko-niemieckiej publiczności oraz nawiązania wzajemnych kontaktów.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Spree-Neiße-Bober.