Burmistrz Miasta Gubina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019


wpisany przez reginamk | wtorek, 27 listopada 2018 12:20 |


Konkursy dotyczą realizacji nastęujących zadąń publicznych: 
zadanie nr 1 - upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego,
zadanie nr 2 -wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej,
zadanie nr 3 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni,
zadanie nr 4 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni,
zadanie nr 5 - wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
zadanie nr 6 - wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu,
zadanie nr 7 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,
zadanie nr 8 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
zadanie nr 9 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej,
zadanie nr 10 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki,
zadanie nr 11 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu szachowego,
zadanie nr 12 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego.
 

 Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2018r.