Kolejne przetargi w Urzędzie Miejskim


wpisany przez redaktor | czwartek, 22 listopada 2018 11:05 |


24.01.2019 r. - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowe - odbędzie się w sali narad o godzinie 10:00 i dotyczy działki nr 105/4 o powierzchni 0,2606 ha przy ul. Ułanów Karpackich. Cena wywoławcza to - 1.600.000 zł. Więcej szczegółów: http://bip.gubin.pl/przetargi/632/143/26_2F2018/.

Z kolei 31.01.2019 r. o godzinie 10:00 w sali narad zostaną przeprowadzone pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo produkcyjno - usługowe. Rokowania dotyczą działek 124/4 i 124/5 przy ul. Śląskiej. Więcej szczegółów: http://bip.gubin.pl/przetargi/632/144/27_2F2018/załączniki:
harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok.pdf