Notice: Undefined variable: zw in /test/pomoc/modelPanel.php on line 240

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert


wpisany przez reginamk | wtorek, 20 listopada 2018 13:37 |


Oferta, złożona  w dniu  16 listopada 2018r. przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka MOS Gubin jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadanai publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.

Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.