Głośna próba syren


wpisany przez robwaw | wtorek, 25 września 2018 08:19 |


W dniu 27 września 2018r. w godzinach 12.00 do 12.30 odbędzie się głośna próba syren alarmowania. Próba polegać będzie na:
- ogłoszeniu alarmu - dźwięk modulowany syren trwający 3 minuty
- odwołaniu alarmu - dźwięk ciągły syren trwający 3 minuty
Próba ma na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania i alarmowania ludności miasta Gubina.