XLVII sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | wtorek, 25 września 2018 08:06 |


Proponowany porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji.

 

II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.

 

III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.

 

IV. Interpelacje i wnioski radnych.

 

V. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 

VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Nadania nazwy amfiteatrowi
  2. Zniesienienia pomników przyrody na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2018
  3. Zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną wchodzących w skład pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim.
  4. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXVIII.242.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok.
  5. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXXVIII.243.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018-2033.
 
VII. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień.
 
 
VIII. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 
 
IX. Sprawy różne.