"Czyste powietrze"


wpisany przez redaktor | wtorek, 11 września 2018 09:59 |


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że został ogłoszony nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
 
 
Przedmiotem dofinansowania mogą być działania inwestycyjne polegające m.in. na:
  • wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe spełniające wymagania Programu (w przypadku nowobudowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),
  • dociepleniu przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
  • montażu lub wymianie instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych , mikroinstalacji fotowoltaicznych).
 
Osoby fizyczne realizujące powyższe działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
 
 
Program „Czyste Powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł, w tym na wsparcie dotacyjne 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.
 
 
W miesiącu wrześniu WFOŚiGW w Zielonej Górze przeprowadzi w każdej gminie naszego województwa spotkania informacyjne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych. Podczas spotkań pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśnią jak będzie można poprawnie składać wnioski.
 
Po więcej informacji odsyłamy klikając w poniżsży link:
https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/aktualnosci-strona-glowna/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze