Nabory wniosków w Lokalnej Grupie Działania rozstrzygnięte!


wpisany przez redaktor | czwartek, 10 maja 2018 08:21 |


Informujemy, że 20 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, podczas którego dokonano oceny i wyboru operacji w ramach wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborach:
  • 1/2018/IRiK w zakresie Przedsięwzięcia 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej;
  • 2/2018/P w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
  • 3/2018/R w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej;
  • 4/2018/IT w zakresie Przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej;
  • 5/2018/Z w zakresie Przedsięwzięcia 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków.
 
 
Na stronie www.grupaluzycka.pl dostępne są:
Protokół z posiedzenia Rady z dn. 20.04.2018 wraz załącznikami.
Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 1/2018/IRiK.
Lista operacji wybranych – nabór 1/2018/IRiK
Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 2/2018/P.
Lista operacji wybranych – nabór 2/2018/P.
Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 3/2018/R.
Lista operacji wybranych – nabór 3/2018/R.
Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 4/2018/IT.
Lista operacji wybranych – nabór 4/2018/IT.
Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 5/2018/Z.
Lista operacji wybranych – nabór 5/2018/Z.