Zakaz wstępu do lasu


wpisany przez robwaw | wtorek, 08 maja 2018 12:01 |


Agrolotnicze zabiegi ratownicze - opryski lasu
Nadleśnictwo Gubin informuje, że w okresie od 7 do 25 maja b.r. na terenie tut. jednostki będą realizowane agrolotnicze zabiegi ratownicze, prowadzące do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych - barczatki sosnówki i brudnicy mniszki. Do zabiegu aktualnie zakwalifikowane zostały drzewostany obrębu leśnego Chlebowo o łącznej pow. 1791 ha, położone wewnątrz obszaru, wyznaczonego miejscowościami oraz obiektami fizjograficznymi jn.:
- Drzeńsk Mały - osada leśna „Borek” - Łomy - Chlebowo - linia PKP (Gubin-Czerwieńsk) - Wałowice (z wyłączeniem obszarów, przylegających bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 138 oraz do jez. Płocie i cieku Steklnik).
Zgodnie z wytycznymi Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku, do zabiegu użyty zostanie preparat DIMILIN 480 S.C. w stężeniu 0,1 l/ha (toksyczność dla ludzi - nie klasyfikowany, toksyczność dla pszczół - toksyczny w dawce powyżej 0,375 l/ha; w zaleconej dawce środek praktycznie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt). Nośnikiem wskazanego wyżej środka ochrony roślin będzie woda oraz ekologiczny olej mineralny IKAR 95 EC (środek zmniejszający napięcie powierzchniowe wody - 0,7 l/ha).
Stosownie do uregulowań, zawartych w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września 1991 o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), na czas zabiegów agrolotniczych wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz dotyczyć będzie obszaru opisanego wyżej.