XLII sesja Rady Miejskiej w Gubinie


wpisany przez redaktor | wtorek, 17 kwietnia 2018 08:00 |


Proponowany porządek obrad:
 
 
I. Otwarcie sesji. 
 
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
 
IV. Interpelacje i wnioski radnych.
 
 
V. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 
 
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:   
  • Zmiany nazwy części ulicy Chopina,
  • Zmiany nazwy placu w Gubinie,
  • Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.
 
VII. Sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Gubinie oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Gubina za rok 2017.
 
 
VIII. Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Gubinie za rok 2017.
 
 
IX. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Gubin o statusie miejskim za rok 2017.
 
 
X. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gubin o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku 2017.
 
 
XI. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 
 
XII. Sprawy różne.