Zarządzenie w sprawie budowy systemu monitoringu


wpisany przez redaktor | poniedziałek, 16 kwietnia 2018 07:56 |


Przedstawiamy Zarządzenie nr 106.2018 Burmistrza Miasta Gubina w sprawie budowy systemu monitoringu na budynkach wielorodzinnych przy udziale środków gminy Gubin o statusie miejskim wraz z Załącznikiem i wzorem umowy dla zainteresowanych zarządców i wspólnot mieszkaniowych.

 

Co trzeba wiedzieć? Na jednym budynku ze środków naszego miasta mogą zostać umieszczone makymalnie 2 kamery, a warunkiem zakwalifikowania są takie kryteria jak:

  • efekt w postaci zwiększenia bezpieczeństwa w pobliżu budynku,
  • fakt, że kamery swoim zasięgiem obejmą publiczne ciągi jezdne i piesze,
  • zobowiązanie właścicieli budynku do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zaprojektowaniem, zakupem i montażem systemu monitoringu w zakresie co najmniej jednej kamery zewnętrznej.
 
Więcej szczegółów w dokumentach poniżej.