"Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczenie nowych kierunków etap II"


wpisany przez redaktor | wtorek, 10 kwietnia 2018 11:22 |


 
 
Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 i 1 maja 2018 odbędą się punkty kulminacyjne projektu "Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczenie nowych kierunków etap II" realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
 
 
Celem projektu jest intensyfikacja i wspieranie współpracy między stowarzyszeniami i klubami z terenu Gubina i Guben związanej z realizacją przedsięwzięć polsko-niemieckich oraz ich prezentacja.
 
 
Beneficjent wiodący: Gmina Gubin o statusie miejskim
Partner projektowy: Miasto Guben
Partner projektowy: Stowarzyszenie wspierające odbudowę Fary w Gubinie z siedzibą w Guben