"Decydujesz, pomagamy"


wpisany przez redaktor | środa, 04 kwietnia 2018 15:07 |


Informujemy, że termin składania wniosków do IV edycji programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” został przedłużony. Aktywni mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, działające na terenie całego kraju mogą zgłaszać swoje pomysły na lokalne inicjatywy poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy do północy 10 kwietnia 2018 roku. Przypominamy, że w tej edycji programu, aż trzy organizacje, z każdego mikroregionu, zostaną nagrodzone grantami o wysokości 5000 zł, 3000 zł oraz 1000 zł. 
 
 
Jak zdobyć grant?
 
 
Do 10 kwietnia 2018 roku aktywni mieszkańcy, ale też przedstawiciele takich instytucji, jak świetlice środowiskowe, domy pomocy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.tesco.pl/pomagamy  
 
 
Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, jury wybierze po trzy projekty, które przejdą do otwartego głosowania. Lista projektów zostanie ogłoszona 27 kwietnia. W praktyce każda organizacja, która dojedzie do etapu głosowania zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych przez klientów Tesco, przesądzi o wysokości grantu. 
 
 
 
Czego mogą dotyczyć inicjatywy?
 
Działania mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które aktywni mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Dotychczas Tesco wsparło ponad 400 lokalnych inicjatyw, przekazując 2,15 mln złotych organizacjom społecznym. Przykłady projektów znajdują się na stronie: www.tesco.pl/pomagamy
 
 
 
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: www.tesco.pl/pomagamy