Szkolenie w ramach "Lokalnej Grupy Działania - Grupa Łużycka"


wpisany przez redaktor | wtorek, 13 lutego 2018 08:33 |


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”
 
 
Szkolenia dla wnioskodawców w ramach:
  • 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej
 
19.02.2018r. (poniedziałek) godz. 10.00 - GUBIN
Sala Narad (1 piętro) w Urzędzie Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20
 
 
20.02.2018r. (wtorek) godz. 10.00 - TRZEBIEL
Sala nr 20 w Urzędzie Gminy Trzebiel ul. Żarska 41
 
 
21.02.2018r. (środa) godz. 10.00 - LIPINKI ŁUŻYCKIE
Sala Posiedzeń (1 piętro) w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie ul. Główna 9
 
 
22.02.2018r. (czwartek) godz. 10.00 - LUBSKO
Sala konferencyjna w Baszcie ul. Kopernika 19 Lubsko (1 piętro)
 
 
Szkolenia dla wnioskodawców w ramach:
  • 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
  • 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej
  • 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków
 
22.02.2018r. (czwartek) godz. 12.00 - LUBSKO
Sala konferencyjna w Baszcie ul. Kopernika 19 Lubsko (1 piętro)
 
 
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczone podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.