Usuwanie azbestu z terenu miasta Gubina


wpisany przez redaktor | czwartek, 08 lutego 2018 13:31 |


Informujemy, że od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 roku trwa wstępny nabór wniosków na realizowane przez Urząd Miejski w Gubinie zadanie, polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w 2018 roku. 
 
 
Wniosek o dofinansowanie zadania oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej www.gubin.pl w zakładce USUWANIE AZBESTU  lub w Urzędzie Miejskim, ul. Piastowska 24. Dofinansowanie w 100% obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Usługa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu pokryć dachowych zastępujących wyroby zawierające azbest.
 
 
Wnioski mogą składać: 
  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy, 
  • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
 
Dofinansowanie będzie realizowane  w przypadku  pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
 
Informacje: Urząd Miejski w Gubinie,  ul. Piastowska 24,  pokój 106.  Tel. 68 455 81 22