"Spotkanie Noworoczne w Euromieście Gubin-Guben"


wpisany przez redaktor | piątek, 05 stycznia 2018 10:36 |


 
Burmistrz Miasta Gubina informuje, że w dniu 26 stycznia 2018 r. odbędzie się punkt kulminacyjny projektu  “Spotkanie Noworoczne w Euromieście Gubin-Guben” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
 
 
Celem projektu jest intensyfikacja i wspieranie współpracy między przedstawicielami administracji publicznej i przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu miasta Gubina i Guben. Beneficjent wiodący: Gmina Gubin o statusie miejskim, Partner projektowy: Miasto Guben