informacje dla mieszkańców

informacje dla turystów

informacje dla inwestorów

biuletyn informacji publicznej

filmy o gubinie

gospodarka odpadami komunalnymi

BIAŁO-CZERWONĄ WIESZAJMY Z HONOREM
91 lat temu – 26 lutego 1927 r. Minister Spraw Wewnętrznych Sławoj Składkowski wydał okólnik, w którym ogłoszono pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” z 1797 r. naszym hymnem narodowym. Pieśń ta i białoczerwone barwy pomogły Polakom przetrwać czasy rozbiorów i podtrzymywały ducha walki o Niepodległą. Nas, Polaków wyróżnia bardzo silne poczucie tożsamości narodowej. Jesteśmy mocno przywiązani do hymnu i do białoczerwonych barw. Oznaczają one dla nas dumę i wolność. Miłość do barw narodowych oznacza prezentowanie ich zgodnie z tradycją i honorem. Warto poznać te zasady.

Przerwa w dostawie wody

Ogłoszenie PUM o przerwie w dostawie wody

Miejskie obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości

W maju oficjalnie inaugurujemy miejskie obchody 100 rocznicy odzyskania przez nasz kraj Niepodległości. Jakich wydarzeń o tematyce patriotycznej mo (...)

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Ogródki działkowe miejscem spotkań i rekre (...)

"Wiem jak segregować"

ZZO Marszów organizuje konkurs ekologiczny dla dzieci pn. "Wiem jak segregować" i w związku z tym zaprasza przedszkola i szkoły podstaw (...)

więcej
errorCode = 76
xml_error_string() = Mismatched tag
xml_get_current_line_number() = 13
xml_get_current_column_number() = 8
xml_get_current_byte_index() = 847

errorCode = 23
xml_error_string() = EntityRef: expecting ';'
xml_get_current_line_number() = 13
xml_get_current_column_number() = 43
xml_get_current_byte_index() = 616