Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości informację o dwóch złożonych przez organizacje pozarządowe ofertach na realizację zadań publicznych.

Zmiany nazw ulic w Gubinie

Informacja dotycząca konsekwencji zmian nazw ulic

2. Polsko-Niemiecki Dzień Informacji

28 czerwca 2017 r. (od 11.00 do 14.00) w Starej Farbiarni w Guben odbędzie się 2. Polsko-Niemiecki Dzień Informacji. Serdecznie zapraszamy!

Polsko-Niemieckie Święto Pokoleń

16 czerwca (piątek) w godzinach 15:00 - 19:00 na terenie szpitala Naemi-Wilke-Stift w Guben odbędzie się Polsko-Niemieckie Święto Pokoleń i obch (...)