Aktualności

Dobra współpraca w Internecie

  • 19-10-2021
Do dnia 30.09.2020 strona internetowa Miasta Guben prowadzona była jedynie w języku niemieckim, przez co dostęp do różnych informacji był utrudniony lub całkowicie wykluczony dla polskich użytkowników. Z tego powodu zaistniała potrzeba przebudowy strony internetowej Miasta Guben (www.guben.de) i stworzenia jej w formie dwujęzycznej (niemiecko-polskiej). Dzięki temu stworzono możliwość korzystania z niej zarówno dla mieszkańców Gubina jak i pozostałego obszaru. Również niemieckim obywatelom zapewniono łatwiejszy dostęp do najważniejszych informacji. Wdrożenie projektu i stworzenie nowej wielojęzycznej strony internetowej umożliwiło i ułatwiło przede wszystkim dostęp do informacji z Miasta Guben, podniosło jego atrakcyjność w obszarze wsparcia i wzmocniło marketing turystyczny. Tym samym projekt przyczynia się do pogłębienia i dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w obszarze promocji i turystyki.  
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją