Aktualności

Dlaczego warto zostać policjantem?

  • 22-05-2020
Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 6.04.1990r o Policji).
 
Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
 
- ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
- stabilne, stałe zatrudnienie;
- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 3216 zł netto ;
- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
- prawa emerytalne po 25 latach służby ;
- możliwość doskonalenia zawodowego;
- możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;
- prestiż zatrudnienia;
- służbę w organizacji zaufania społecznego;
- szeroki katalog specjalizacji;
- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
- przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją