Aktualności

Oferta na realizację zadania publicznego

  • 14-06-2019
Burmistrz Miasta Gubina podaje do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego pn.: "Udział drużyny Orlika (rocznik 2008 i młodsi) w XXV Edycji Turnieju Dobiegniew CUP w dniach 02.07.2019 -06.07.2019".
Oferta, złożona  w dniu  10 czerwca  2019r. przez Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Dwójka MOS Gubin  jest rozpatrywana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450), pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na zlecanie organizacji pozarządowej realizacji zadanai publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.
Warunkiem zastosowania tego przepisu jest spełnianie przez oferenta następujących warunków:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 
Złożona oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni  w celu  umożliwienia wszystkim zainteresowanym  złożenia uwag dotyczących oferty.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją