Kalendarium

Kalendarium historyczne

963 – Magrabia niemiecki Gero II zajmuje zbrojnie Łużyce.
1002 – Łużyce przechodzą pod panowanie Bolesława Chrobrego.
1018 – Pokój w Budziszynie potwierdził przynależność Łużyc do Polski.
1032 – Łużyce zostają przyłączone do Marchii Wschodniej.
1128 – Otto von Bamberg sprowadził do Gubina winorośl.
1211 – Henryk Brodaty nadał Gubinowi przywilej składowania soli.
01.06.1235 – W Lipsku margrabia Miśni Henryk Ilustris Dostojny nadał Gubinowi prawa miejskie.
1298 – Margrabia Teodoryk zezwolił na budowę ratusza w Gubinie.
1304 – Gubin przeszedł pod panowanie Aksańczyków.
1311 – Rozpoczęto budowę obwarowań miejskich (zakończono w 1319 r.). Miasto otoczono murami obronnymi z trzema bramami: klasztorną, Krośnieńską i Ostrowską.
1323 – W Gubinie panować zaczęli Wittelsbachowie.
1368 – Gubin dostał się pod panowanie Luksemburgów i Habsburgów.
27.10.1429 – Gubin napadli i spalili husyci.
1432  – Ponowny najazd husytów na Gubin.
1623 – Gubin przeszedł pod panowanie saskiej dynastii Wettinów.
1692 – Uruchomiono konną (wozową) linię pocztową z Lübben przez Gubin do Żar.
1712 – W ratuszu podejmowano rosyjskiego cara Piotra I, którego interesowały urządzenia wodociągowe, warsztaty sukiennicze, farbiarnie i organizacja bractwa kurkowego.
1810 – Zawaliła się brama krośnieńska.
1815 – Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego Gubin znalazł się w państwie pruskim pod wodza Hohenzollernów.
1835 – Rozpoczęto zasypywanie fosy otaczającej miasto.
1837 – Rozebrano bramę Klasztorną.
1846 – powstało połączenie kolejowe Gubina z Wrocławiem i Berlinem.
25,01.1852 – W Gubinie odprawiono pierwszą mszę katolicką.
1858 – W Gubinie było 13 fabryk.
1859 – Zbudowano kościół katolicki przy ulicy Królewskiej.
28.10.1860 – Poświęcenie gubińskiego kościoła katolickiego (kościół Św.Trójcy)
1870 – Gubin otrzymał połączenie kolejowe z Halle i z Poznaniem.
1877 – Rozebrano bramę Ostrowską. Jej fragmenty zachowały się do czasów dzisiejszych.
1918 – Po zakończeniu I wojny światowej Gubin znalazł się w granicach republiki Weimarskiej i III Rzeszy.
1935 – Rozbudowano kościół katolicki (Św. Trójcy)
30.08.1936 – Kardynał wrocławski Bertram poświęcił rozbudowany kościół katolicki(Św. Trójcy)
1940 – Do Gubina zaczęli przybywać różnojęzyczni przesiedleńcy i polscy jeńcy wojenni.
19 – 26.02.1945 – Walki o Gubin.
09.05.1945 – Do Gubina przybyła grupa operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów Z Legnicy celem organizacji życia polskiego.
10.05.1945 – Do Gubina przybyła 27 – osobowa grupa organizatorów władzy polskiej z Piły.
05.06.1945 – Przybyła kolejna grupa operacyjna okręgu dolnośląskiego z zadaniem organizacji życia polskiego w Gubinie (miedzy wszystkimi grupami dochodziło do nieporozumień kompetencyjnych).
20.06.1945 – Ochronę granicy państwowej przejął 28 Pułk Piechoty.
07.07.1945 – Gubin zaliczony został do województwa poznańskiego.
28.07.1945 – Utworzono powiat gubiński.
06.09.1945 – W budynku przy ulicy Warszawskiej rozpoczęła naukę szkoła powszechna.
10.10.1945 – Gubiński urząd pocztowy rozpoczął działalność.
 
15.10.1945 –W budynku gimnazjum niemieckiego przy ul. Warszawskiej rozpoczęło naukę Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne, którego dyrektorem był Mieczysław Mierzyński.
25.11.1945 – Oddanie do użytku i poświęcenie Szpitala Powiatowego.
23.02.1946 – Pożar budynku gimnazjum i szkoły powszechnej przy ul. Warszawskiej.
1946 – Spłonął teatr na Wyspie Strzeleckiej.
1946 – Zorganizowane zostało gubińskie przedszkole, powstał gubiński Ośrodek Zdrowia o raz Powiatowa i Miejska Biblioteka publiczna.
1947 – Przy ul. Piastowskiej uruchomiono bank komunalnej Kasy Oszczędnościowej (Obecnie Wielkopolski Bank Kredytowy).
1948 – Uruchomiono Bank Spółdzielczy w Gubinie.
1956 – Powstały zakłady odzieżowe.
1957 – W Gubinie utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową, powstało PTTK, Gubińskie Zakłady Obuwia.
10.05.1957 – Powstały Gubińskie Zakłady Metalowe Przemysłu terenowego produkujące narzędzia ogrodnicze.
1958 – W Domu Żołnierza przy ul. Różanej otwarto Powiatowy Dom Kultury.
1959 – Powstało Społeczne Ognisko Artystyczne oraz szkoła rolnicza.
31.12.1961 – Zlikwidowano powiat gubiński.
09.05.1962 – Zorganizowana została I Wiosna nad Nysą.
01.09.1963 – Utworzono Szkołę Podstawową nr 3.
1967 – Powstała Szkoła Podstawowa Specjalna.
31.12.1971 – W Gubinie otwarte zostało przejście graniczne do Guben w Niemieckiej Demokratycznej Republice Niemieckiej dla bezwizowego ruchu turystycznego.
17.08.1974 – Utworzono Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.
19.12.1975 – Utworzono Ośrodek Sportu i Rekreacji.
1976 – Utworzona została gmina Gubin.
19.07.1978 – Ustanowione zostały barwy miejskie: biała, żółta, czerwona.
1979 – Czynami społecznymi mieszkańców Gubina zbudowana została kryta pływalnia.
30.10.1980 – Z powodu przemian społecznych zachodzących w Polsce na czas nieokreślony zostało zamknięte przejście graniczne Gubin/Guben.
1985 – Wybudowana została przychodnia zdrowia przy ul. Gdańskiej.
05.04.1986 – Przychodni zdrowia nadano imię dra Tadeusza Kunickiego.
1986 – Ze zniszczeń wojennych odbudowany został ratusz, w którym powstał Miejski Dom Kultury.
10.07.1987 – Gubin został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
08.12.1989 – Przy ul. Obrońców Pokoju poświęcona została kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa.
27.05.1990 – W pierwszych demokratycznych wyborach samorządu terytorialnego wybrano radę miejską, w której skład weszło 24 radnych.
19.01.1991 – W Gubinie została podpisana umowa o partnerstwie miast: Gubin, Guben, Laatzen.
1991 – Wybudowana została hala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych. Powstało gubińsko – gubeńskie stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Gubin – Guben.
1992 – W Tomaszowie Mazowieckim gubińscy siatkarze (juniorzy młodsi) klubu sportowego Carina zdobyli tytuł mistrza Polski.
02.06.1993 – Powstało Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej EuroregionSprewa – Nysa –Bóbr.
21.09.1993 – Powstało stowarzyszenie polskich i niemieckich jednostek administracyjnych Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr.
1993 – Uruchomiono gubińską filię Krakowskiego Banku Przemysłowo – Handlowego.
27.06.1994 – W Gubinie został otwarty Bank PKO.
11.04.1995 – W Gubinie podpisano porozumienie o budowie oczyszczalni ścieków dla Gubina i Guben.
15.08.1995 – Utworzona została parafia kościoła pw. Matki Boskiej Fatimskiej
15.10.1995 – Gubińskie Liceum Ogólnokształcące obchodziło pięćdziesięciolecie istnienia. Odbył się zjazd absolwentów, podczas którego szkole nadano imię Bolesława Chrobrego.
27.08.1996 – Uchwała Rady Miejskiej plac Wdzięczności przemianowano na plac Bolesława Chrobrego.
31.12.1996 – Gubin liczył 18.732 mieszkańców.
 
Źródła:
1. R. Pantkowski, “Gubin”, Gubin 1998
2. S. Kowalski, “Gubin” [w:] “Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą”, Zielona Góra 1970