Logo: BIP

Aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

15 października 2021 r. (piątek), o godzinie 7:40, w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji, zwołana w trybie nadzwyczajnym.
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.
 
II. Przedstawienie porządku obrad.
 
III. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu, 
  • o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 r., 
  • zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr XXVI.183.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021-2035. 
 
IV. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gubinie.
 
Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia powyższych uchwał.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją