Logo: BIP

Aktualności

Zmiany w systemie gospodarki odpadami!

Przypominamy, że 1 sierpnia 2021 r. nastąpią zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Gubina!
 
Najważniejsza informacja - zostaną zlikwidowane bezobsługowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych!
 
Mieszkańcy budynków wielorodzinnych powyżej 10 lokali zostaną wyposażeni w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzn. odpadów stanowiących pozostałości po segregacji – pojemnik koloru czarnego,
2) papier – pojemnik koloru niebieskiego,
3) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego,
4) szkło – pojemnik koloru zielonego,
5) bioodpady, z wyłączeniem odpadów zielonych – pojemnik koloru brązowego,
6) odpady zielone z limitem ilościowym do 480 litrów - pojemnik koloru brązowego.
 
Mieszkańcy domków jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych do 10 lokali mieszkalnych zostaną wyposażeni w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzn. odpadów stanowiących pozostałości po segregacji – pojemnik koloru czarnego,
2) papier – worek koloru niebieskiego,
3) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek koloru żółtego,
4) szkło – worek koloru zielonego,
5) bioodpady, z wyłączeniem odpadów zielonych – worek koloru brązowego,
6) odpady zielone z limitem ilościowym do 480 litrów - worek koloru brązowego.
 
Od 1 sierpnia 2021 r. właściciele wszystkich nieruchomości będą zobowiązani do oddzielnego gromadzenia bioodpadów kuchennych oraz odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów, terenów zielonych z nieruchomości zamieszkałych.
 
Odpady zielone zaleca się zagospodarowywać we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych lub działkowych. U źródła zostanie odebrane 480 litrów odpadów zielonych tj. 4 worki/pojemniki o pojemności 120 l.
 
Nadmiar powstałych odpadów zielonych, powyżej limitu ilościowego, należy przekazywać do PSZOK przy ul. Śląskiej 36, Gubin, we własnym zakresie.
 
Przypominamy, że mieszkańcy miasta Gubina mogą oddawać bezpłatnie odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Śląskiej 36 w Gubinie, wjazd od ul. Kołłątaja. Odpady można oddać po okazaniu wpłaty za ostatni miesiąc gospodarowania odpadami komunalnymi. Transport odpadów do PSZOK następuje we własnym zakresie.
 
PSZOK jest czynny:
– wtorek, czwartek, piątek, sobota w godzinach 8.00 – 15.00
– środa w godzinach 10.00 – 18.00
W poniedziałek PSZOK jest nieczynny.
 
Od momentu wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych mieszkańcy nieruchomości będą zobowiązani do segregacji odpadów.
 
W przypadku nie dopełnienia obowiązku segregacji zostanie wydana decyzja administracyjna uwzględniająca stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 66,00 zł od osoby.
 
Zmiana systemu jest wyjściem naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców naszego miasta. Ponadto dzięki likwidacji ogólnodostępnych PSZOKów "podrzucanie" śmieci do Gubina z okolic powinno zostać maksymalnie ograniczone.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją