Logo: BIP

Aktualności

Praca zdalna administracji przedłużona

Informujemy, że do dnia 15 lutego 2021 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Gubinie pracują w trybie pracy zdalnej.
 
W Urzędzie na bieżąco można załatwić sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu z interesantem dotyczące:
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych (tel: 68 455 81 44 i 68 455 81 12),
 • rejestracji stanu cywilnego (tel: 68 455 81 40),
 • działalności gospodarczej (tel: 68 455 81 38).
W pozostałych sprawach pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Wykaz najważniejszych numerów telefonów:
 • Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
 • Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
 • Wydział Finansowy – sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
 • Wydział Komunalny i Inwestycji – dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, odpady komunalne: 68 455 81 22, inwestycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
 • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – stypendia: 68 455 81 23, ewidencja ludności: 68 455 81 44, działalność gospodarcza: 68 455 81 38, dowody osobiste: 68 455 81 12,
 • Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej – dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33,
 • Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 455 81 13,
 • Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej – 68 455 83 00.
Podania, wnioski, pisma przyjmujemy również e-mailem na adres: um@gubin.pl lub za pośrednictwem poczty ePUAP pod adresem:  /p8826qemuz/skrytka.  Korespondencję do Urzędu można złożyć także do skrzynki pocztowej umieszczonej w holu Urzędu.
 
Jednocześnie informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie jest czynna w godzinach: 8:00 – 14:00 (do odwołania). Istnieje także możliwość  wniesienia opłat za pośrednictwem przelewów bankowych   na podane niżej numery kont bankowych (w przypadku wpłaty w banku PKO BP nie będzie pobrana prowizja):
 • Konto dochodów: 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
 • Konto depozytów: 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (np. wadia, opłata za udostępnianie danych osobowych).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją