Logo: BIP

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, co jest znakomitą okazją do przekazania wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogromnych wyrazów szacunku. Wielkie uznanie należy się Wam za zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz osób, rodzin i lokalnej społeczności zmagających się z trudnościami i problemami, które często wydają się być nie do przezwyciężenia.

               Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że praca socjalna to wielka odpowiedzialność. To działanie, do którego potrzeba niezwykłych ludzi, profesjonalistów pełnych empatii działających z pasją i wielką wrażliwością na potrzeby innych. To służba na rzecz drugiego człowieka, za którą w tym szczególnym dniu składamy wszystkim Państwu serdeczne podziękowania.

               Jednocześnie życzymy wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w obliczu nowych wyzwań oraz satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku. Życzymy także ludzkiej życzliwości, szacunku, a także przekonania, że Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszego miasta.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej                                                       Burmistrz Miasta Gubina
 
Wojciech Sendera                                                                       Bartłomiej Bartczak

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją