Logo: BIP

Aktualności

Uwaga organizacje pozarządowe!

  • 17-11-2020
  • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
  • drukuj
Burmistrz Miasta Gubina zarządzeniem nr 380.2020  ogłosił przeprowadzenie konsultacji z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie w/s programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Konsultacje będa trwały od 21 do 26 listopada 2020r. W tym czasie zostanie podany do publicznej wiadomości projet uchwały w sprawie  programu współpracy i wszystkie zainteresowane podmioty będą miały możłiwość zgłaszania własnych uwag i propozycji do treści programu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją