Logo: BIP

Aktualności

Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego

Na podstawie § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758) informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną i troskę o zdrowie interesantów oraz pracowników, od dnia 12 października 2020 r. Urząd Miejski w Gubinie wprowadza ograniczenia w obsłudze Mieszkańców.
 
Zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej, zwłaszcza za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
W holu budynku urzędu przy ul. Piastowskiej 24 jest wystawiona skrzynka na korespondencję. Pisma można również doręczać do urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ponadto w holu wystawione są stoły i druki obowiązujących formularzy.
 
Bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynku urzędu będzie odbywać się w wydzielonych, bezpiecznych strefach, z zachowaniem środków ochrony osobistej.
 
Kasa Urzędu Miejskiego w Gubinie pozostaje otwarta. Mimo to przypominany, że wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na rachunki bankowe wskazane w posiadanych dokumentach lub umieszczonych na stronie internetowej urzędu,
 
Odwołane zostają poniedziałkowe osobiste przyjęcia petentów przez Burmistrza, a w sprawach niecierpiących zwłoki proszę kontaktować się telefonicznie z pracownikiem odpowiedzialnym za daną sprawę (wykaz numerów poniżej).
 
  • Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
  • Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
  • Wydział Finansowy – sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
  • Wydział Komunalny i Inwestycji – dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, odpady komunalne: 68 455 81 22, inwestycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
  • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – stypendia: 68 455 81 23, ewidencja ludności: 68 455 81 44, działalność gospodarcza: 68 455 81 38, dowody osobiste: 68 455 81 12,
  • Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej – dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33.
  • Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 455 81 13.
  • Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej – 68 455 83 00.
 
Jednocześnie przypominamy, że na terenie Urzędu Miejskiego obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją