Logo: BIP

Aktualności

Uwaga przedsiębiorcy!

Burmistrz wraz z radnymi miejskimi opracowuje pakiet pomocy dla lokalnych przedsiębiorców, którzy w obecnej sytuacji są narażeni na straty lub musieli zawiesić prowadzenie swojej działalności gospodarczej.
 
Już teraz przedsiębiorcy mogą starać się o odroczenie luz rozłożenie na raty należności oraz o umorzenie odsetek podatkowych. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ordynacji podatkowej.
 
Ponadto trwają pracę nad wydłużeniem przysługujących ulg dla handlujących na gubińskich targowiskach oraz możliwością wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców wynajmujących gminne lokale i grunty, którzy ze względu na stan epidemiczny musieli zawiesić swoją działalność.
 
Pamiętajmy, że samorząd lokalny może pomóc tylko w zakresie, w jakim ma kompetencje. Ponadto wciąż czekamy na rozwiązania rządowe zapowiedziane w specustawie tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją