Aktualności

ASF

  • 28-11-2019
  • Autor: Wawrzyniak
  • drukuj
Szanowni Państwo,
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w sąsiednich powiatach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie Odrzańskim przesyła informacje w sprawie postępowania w strefach dot. dzików i świń z prośbą o rozpowszechnienie jej wśród mieszkańców. Na dzień sporządzenia informacji tj. 27.11.2019r. powiat krośnieński jest w strefie białej.
W strefie tej obowiązują następujące zasady postępowania z trzodą i dzikami:
 
Mięso dzików odstrzelonych poza obszarami (w strefie białej)
Poza strefami (strefa biała) obowiązują:
•    odstrzały sanitarne dzików,
•    badanie wszystkich padłych dzików,
•    utylizowanie padłych dzików,
•    zgłaszanie podejrzenia choroby zakaźnej w tym ASF
•    badanie na włośnie
Obowiązują zasady gospodarki łowieckiej, w tym bioasekuracja

Przemieszczanie świń na terenie nieobjętym ograniczeniami (strefa biała)
Przy przemieszczaniu świń obowiązują
•    świadectwa zdrowia wystawiane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub osobę przez niego wyznaczoną (urzędowy lekarz weterynarii),
•    zgłoszenie wszystkich podejrzeń chorób zakaźnych zwierząt (Powiatowy Lekarz Weterynarii, lekarz weterynarii wolnej praktyki, wójt, sołtys, policja)
•    zgłaszanie padnięć,
Ponadto w każdym przypadku utrzymywania zwierząt obowiązują przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt (ustawa z 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt wraz z przepisami wykonawczymi) oraz zasady BIOASEKURACJI.
Przed wystawieniem świadectwa zdrowia dla świń lekarz weterynarii sprawdza dokumenty IRZ znajdujące się w gospodarstwie oraz Centralną Bazę Danych ARiMR.

Sekretariat PLW
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Krośnie Odrzańskim
ul. Fryderyka Chopina 1
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 068-383-51-73
fax:  068-383-42-05

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją