Logo: BIP

Aktualności

Otwarte konkursy ofert na rok 2020

  • 26-11-2019
  • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
  • drukuj
Zarządzeniem nr 363.2019 z dnia 26 listopada 2019r. Burmistrz Miasta Gubina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 11 zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2020. 
Konkursy dotyczą realizacji nastęujących zadań publicznych:
 
zadanie nr 1 - upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego,
zadanie nr 2 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni,
zadanie nr 3 - zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni,
zadanie nr 4 - wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
zadanie nr 5 - wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu,
zadanie nr 6 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,
zadanie nr 7 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej,
zadanie nr 8 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej,
zadanie nr 9 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki,
zadanie nr 10 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu szachowego,
zadanie nr 11 - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego.
 
Szczegóły dotyczące poszczególnych zadań oraz warunków składania ofert i ich oceny dostępne są pod poniższym linkiem:
Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2019r.
 
      

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją