Aktualności

Bezpłatny dyżur prawnika

Bezpłatny dyżur prawnika

Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z doradztwa w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z informacji prawnych dot. zakładania oraz rozwijania działalności gospodarczej na terenie Euromiasta Gubin-Guben.
 
 
Działanie realizowane w ramach projektu p.n. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020.

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody!

PUM Sp. z o.o. w Gubinie informuje się, że w związku wystąpieniem awarii  sieci wodociągowej ułożonej w ul. Kresowej dnia 03 kwietnia 2019 r., tj. środa od godz. 8.30 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie m. Gubina. Zastępcze punkty poboru wody zostaną usytuowane od godz. 8.30 przy ul. Wojska Polskiego (obok przedszkola) i Os. Em. Plater (obok Biedronki). Uprasza się o zaopatrzenie się w wodę na wyżej określony czas.

Ponadto informuje się, że po tym okresie mogą wystąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. 
 
Przepraszamy mieszkańców za utrudnienia.

V sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji

22 marca 2019 r. (piątek), o godzinie 10:45 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
IV. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 • Ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Miasta Gubina dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Gubina, 
 • Uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Niegosławice, 
 • Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty,
 • Określania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ora z opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
 • Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
 • Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego,
 • Przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim,
 • Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2019, 
 • Niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, 
 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położonej w rejonie ulicy Przemysłowej, 
 • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr II.22.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok, 
 • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2034, 
 • Uchylenia uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis, 
V.  Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
VI. Sprawy różne.
VII. Zakończenie sesji. 

Dwujęzyczne zwiedzanie Euromiasta

W poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r. w ramach projektu "Wirtualnie odkrywać tradycję - poprawa transgranicznej oferty turystycznej Euromiasta Gubin-Guben” odbędzie się zorganizowane przez Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben darmowe oprowadzanie po Dwumieście Gubin-Guben.
 
Lokalny gubeński historyk, Andreas Peter, oprowadzi chętnych z Polski i z Niemiec po kulturalnych i turystycznych atrakcjach naszego Euromiasta, które wirtualnie można również zobaczyć w gubeńskim Muzeum, w wersji polskiej lub niemieckiej, w formie filmu promocyjnego 3D o Euromieście.
 
Zwiedzanie odbędzie się w języku niemieckim i będzie na bieżąco tłumaczone na język polski. Spotykamy się o godz. 15:00 pod nowym wejściem do Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben (adres to: Gasstr. 5, 03172 Guben). Ponieważ liczba uczestników jest ograniczona, chętnych prosimy o zgłaszanie się do Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej pod nr tel. 68 455 81 62 lub na adres e-mail: stepil@go2.pl
 
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski i Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben we współpracy z Urzędem Miejskim w Gubinie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i został dofinansowany z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Spotkanie z pracownikami LUW i ZUS

W najbliższą środę (3 kwietnia 2019 r.) o godzinie 12:00, na placu przed siedzibą Poczty Polskiej (okolice nowego ronda) pojawią się pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Podczas rozmów z mieszkańcami naszego miasta będą tłumaczyć szczegóły tzw. "Piątki Morawieckiego", czyli programu zakładającego: rozszerzenie programu 500 plus również na pierwsze dziecko, wypłaty "trzynastki" dla emerytów i rencistów, wprowadzenia zerowego PIT dla pracujących poniżej 26. roku życia, obniżenie PIT przez podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych.

Niedzielne kursy komunikacji miejskiej zostają zawieszone

Informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zostaną zawieszone kursy autobusów we wszystkie niedziele. Powyższa decyzja podyktowana jest niską rentownością i niewielką liczbą mieszkańców korzystających w weekendy z przewozów komunikacji miejskiej prowadzonej na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim.

V sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji

22 marca 2019 r. (piątek), o godzinie 10:45 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Gubinie VIII kadencji
 
Proponowany porządek obrad:
 
I. Otwarcie sesji.  
 
II. Informacja Burmistrza na temat działań podjętych od ostatniej sesji.
 
III. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej na temat działalności Komisji w okresie między sesjami.
 
IV. Podjęcie  uchwał  w sprawie:
 
 • Ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Miasta Gubina dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Gubina, 
 • Uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Niegosławice, 
 • Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty,
 • Określania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ora z opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
 • Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
 • Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego,
 • Przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim,
 • Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2019, 
 • Niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, 
 • Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położonej w rejonie ulicy Przemysłowej, 
 • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr II.22.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok, 
 • Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019-2034, 
 • Uchylenia uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis, 
V.  Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji.
 
VI. Sprawy różne.
 
VII. Zakończenie sesji. 

Legendy kabaretu w Gubinie!

Zenon Laskowik i Jacek Fedorowicz to postacie, których nie trzeba przedstawiać miłośnikom kabaretu, żartów i śmiechu. Obaj panowie wystąpią w Gubinie 31 marca, o godzinie 18:00 w Gubińskim Domu Kultury. 

Zapraszamy na "Spotkanie Kolesiów".
 

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Życzenia Burmistrza Bartłomieja Bartczaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gubinie - Wojciecha Sendery dla wszystkich mieszkanek Gubina z okazji 8 marca - Dnia Kobiet.
 
Z okazji Dnia Kobiet  przekazujemy  wszystkim Paniom – mieszkankom Miasta Gubina – najserdeczniejsze życzenia uśmiechu na każdy dzień,  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej. Życzymy pozytywnego spoglądania w przyszłość, zdrowia, miłości, spełnienia marzeń oraz optymizmu na co dzień.  
 
Burmistrz Miasta Gubina
Bartłomiej Bartczak
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gubinie 
Wojciech Sendera

Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 13 marca oraz 17 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Urzędzie Miejskim w Gubinie, w sali narad, zostanie zorganizowany dyżur pracowników Urzędu Skarbowego.
 
W ramach ww. dyżurów uruchomione zostaną dwa stanowiska komputerowe w celu umożliwienia podatnikom złożenia deklaracji drogą elektroniczną, co skróci okres oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku do 45 dni. Ponadto uzyskać będzie można podstawowe informacje dotyczące rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.