Logo: BIP

Aktualności

Raport o stanie gminy

  • 07-06-2019
  • Autor: Regina Midzio-Kaczmarek
  • drukuj
Burmistrz Miata Gubina, stosownie do uregulowań art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) przedstawia Radzie Miejskiej  „Raport o stanie Gminy Gubin o statusie miejskim  za rok 2018”.
 
1. Debata nad raportem planowana jest na sesji Rady Miejskiej w Gubinie w dniu 14 czerwca 2019r. Sesja odbędzie sie w Urzędzie Miejskim w Gubinie, w sali narad. Początek sesji: godz. 8.00
2. W debacie nad raportem biorą udział radni Rady Miejskiej oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gubina,
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem,  składa do Przewodniczącego Rady  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców Gubina.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 13 czerwca 2019r. -  jest to dzień poprzedzającyc sesję Rady Miejskiej, na której będzie przedstawiony raport.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Gubinie  - w pok. 200, w godzinach pracy Urzędu.
Mieszkańcy będą mogli brać udział w debacie wg kolejności  zgłoszeń do  Przewodniczącego Rady.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki